Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
20 giờ trước
20 giờ trước

Hồng Rose

39 tuổi Q7, Hồ Chí Minh
40% phản hồi
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Mình muốn có thêm nhiều con tự nuôi dưỡng chúng, mong tìm người có sức khỏe học vấn cao để con sau này có cuộc sống dễ dàng thoải mái nhất.