Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
 Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Vào 15/6
Vào 15/6

Hồng Rose

40 tuổi Q7, Hồ Chí Minh
36% phản hồi
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Trao đổi với bệnh viện (IUI/IVF)
Mình muốn có thêm nhiều con tự nuôi dưỡng chúng, mong tìm người có sức khỏe học vấn cao để con sau này có cuộc sống dễ dàng thoải mái nhất.