Pw

Đã truy cập vào 26/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
Cao 1m80, cân nặng 76kg,
Ưa Nhìn, da hơi ngâm, Đại học ngành công nghệ thông tin, không hút thuốc và các chất kích thích, vừa khám tổng quát và xét nghiệm điều bình thường, không có mang bệnh duy truyền.
50% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hồ Chí Minh.

Đăng nhập